ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besot

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besot-, *besot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besotted(adj) ซึ่งหลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy

English-Thai: Nontri Dictionary
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besotted (j) bˈɪsˈɒtɪd (b i1 s o1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  besot
      v 1: make dull or stupid or muddle with drunkenness or
           infatuation [syn: {besot}, {stupefy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top