ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beseech

B IY0 S IY1 CH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beseech-, *beseech*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beseech(vt) ขอความกรุณา, See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน, Syn. beg, ask
beseeching(adj) ซึ่งอ้อนวอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit

English-Thai: Nontri Dictionary
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beseechI do beseech you, hear me through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำพลอด(v) be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai Definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
ออด(v) beseech, See also: implore, importune, Syn. อ้อน, รำพัน, Thai Definition: พร่ำอ้อนวอน, พร่ำรำพัน
ฉะอ้อน(v) implore, See also: beseech, entreat, wheedle, cajole, coax, talk amorously, Syn. อ้อน, Example: เธอฉะอ้อนให้เขาหายโกรธเธอ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
กระเซ้ากระซี้(v) importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
การเซ้าซี้(n) imploring, See also: beseeching, beg, Syn. การรบเร้า, Example: แม่ซื้อของเล่นให้ลูกชายเพื่อตัดรำคาญการเซ้าซี้, Thai Definition: การพูดรบเร้าร่ำไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer
ร่ำร้อง[ramrøng] (v) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly  FR: demander avec insistance
สาระวอน[sārawøn] (v) EN: implore; supplicate; beseech; beg  FR: implorer ; supplier
วิงวอน[wingwøn] (v) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal  FR: supplier ; implorer
วอน[wøn] (v) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead  FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
BESEECH B IY0 S IY1 CH
BESEECHED B IY0 S IY1 CH T
BESEECHING B IY0 S IY1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beseech (v) bˈɪsˈiːtʃ (b i1 s ii1 ch)
beseeched (v) bˈɪsˈiːtʃt (b i1 s ii1 ch t)
beseeches (v) bˈɪsˈiːtʃɪz (b i1 s ii1 ch i z)
beseeching (v) bˈɪsˈiːtʃɪŋ (b i1 s ii1 ch i ng)
beseechingly (a) bˈɪsˈiːtʃɪŋliː (b i1 s ii1 ch i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
請謁[せいえつ, seietsu] (n,vs) beseeching; requesting (an audience) [Add to Longdo]
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beseech
   v 1: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people
      to become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
      {adjure}, {press}, {conjure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top