ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berry

B EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berry-, *berry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berry(n) ผลเบอร์รี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
blackberry(แบลค'เบอรี) n. ผลเบอรี่ดำของพืชจำพวก Rubus,พืชดังกล่าว
chinese gooseberryn. มะเฟือง
coffee berryเมล็ดกาแฟ
cranberry(แครน'เบอรี) n. ผลเล็ก ๆ สีแดงเข้ม,ต้นไม้จำพวก Vaccinium,ต้นไม้ดังกล่าว
gooseberry(กูส'เบอรี) n. ต้นไม้เตี้ยชนิดหนึ่งที่มีผลเล็ก ๆ กินได้
indian mulberryต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Morinda citrifolia มีดอกสีขาว ผลสีเหลืองและมีเนื้อมาก
mulberry(มัล'เบอรี) n. ต้นหม่อน,ผลของต้นไม้ดังกล่าวซึ่งกินได้ pl. mulberries
raspberry(แรซ'เบอรี) n. ผลไม้ (ต้นไม้) เล็ก ๆ /รสเปรี้ยวจำพวก Rubus, สีม่วงแดงอมดำ
strawberry(สทรอ'เบอรี) n. พืชสตรอเบอรี

English-Thai: Nontri Dictionary
berry(n) ลูกเบอรี
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
mulberry(n) ต้นหม่อน
raspberry(n) ลูกราสเบอรี่
strawberry(n) ลูกสตรอเบอรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
berryผลมีเนื้อหลายเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berry Aneurysmอนิวริสม์ของหลอดเลือดในสมอง,อนิวริสม์เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berryThis berry is good to eat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[khēk satrøboērī] (n, exp) EN: strawberry cake  FR: gâteau aux fraises [m]
มะขามป้อม[makhāmpøn] (n) EN: Emblic Myrabolan ; Malacca Tree ; Indian Gooseberry ; Amala Plant ; Amalak Tree
มะยม[mayom] (x) EN: Star Gooseberry  FR: groseille à maquereau [f]
หม่อน[mǿn] (n) EN: Indian mulberry ; white mulberry  FR: mûre [f]
น้ำมะยม[nām mayom] (n, exp) EN: star gooseberry juice
ผักหวานบ้าน[phakwān bān] (n, exp) EN: Sauropus androgynus ; katuk ; star gooseberry ; sweet leaf
ประคำดีควาย[prakhamdīkhwāi] (n) EN: soapberry tree
สตรอเบอรี่ = สตรอเบอร์รี่[satrøboērī] (n) EN: strawberry  FR: fraise [f]
เทียนหยด[thīen yot] (n, exp) EN: Duranta ; Golden dew drop ; Sky flower ; Pigeon berry
ยาดำ[yādam] (n) EN: gooseberry

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRY B EH1 R IY0
BERRY'S B EH1 R IY0 Z
BERRYMAN B EH1 R IY0 M AH0 N
BERRYHILL B EH1 R IY0 HH IH2 L
BERRYLIKE B EH1 R IY0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berry (n) bˈɛriː (b e1 r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浆果[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, / 漿] berry, #52,050 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beere {f} | Beeren {pl}berry | berries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
クランベリー[kuranberi-] (n) cranberry [Add to Longdo]
クランベリーソース[kuranberi-so-su] (n) cranberry sauce [Add to Longdo]
クワ科[クワか, kuwa ka] (n) (See 桑) Moraceae (plant family); mulberry [Add to Longdo]
グーズベリー[gu-zuberi-] (n) gooseberry bush [Add to Longdo]
グスベリー[gusuberi-] (n) gooseberry [Add to Longdo]
ストロベリー[sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
ハックルベリー[hakkuruberi-] (n) huckleberry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berry
   n 1: any of numerous small and pulpy edible fruits; used as
      desserts or in making jams and jellies and preserves
   2: a small fruit having any of various structures, e.g., simple
     (grape or blueberry) or aggregate (blackberry or raspberry)
   3: United States rock singer (born in 1931) [syn: {Berry},
     {Chuck Berry}, {Charles Edward Berry}]
   v 1: pick or gather berries; "We went berrying in the summer"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top