ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bereft

B ER0 EH1 F T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereft-, *bereft*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป

English-Thai: Nontri Dictionary
bereft(vt) pt และ pp ของ bereave

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Stale pastry is hollow succor to a man who is bereft of ostrich.ขนมแป้งเหม็นหืนนี่เป็นการปลอบใจที่ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะถูกฉกนกกระจอกไปเนอะ The Zarnecki Incursion (2011)
I'm so bereft.ฉันหมดทุกอย่างแล้ว Smoldering Children (2011)
♪ Why spend your leisure Bereft of pleasure. ♪ทำไมท่านมัวใช้เวลาว่างไปกับความสุข Snow White and the Huntsman (2012)
♪ Of hope we were bereftความหวังแสนจะริบหรี่สลัว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereftHe was bereft of all hope.
bereftMen who were bereft of reason conducted the war.
bereftShe was bereft of all hope.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEREFT    B ER0 EH1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bereft    (v) bˈɪrˈɛft (b i1 r e1 f t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bereft
   adj 1: unhappy in love; suffering from unrequited love [syn:
       {bereft}, {lovelorn}, {unbeloved}]
   2: sorrowful through loss or deprivation; "bereft of hope" [syn:
     {bereaved}, {bereft}, {grief-stricken}, {grieving},
     {mourning(a)}, {sorrowing(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top