ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bequeath

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bequeath-, *bequeath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bequeath(vt) ยกมรดกให้, See also: มอบทรัพย์สินให้, Syn. will, leave
bequeath to(phrv) ยกมรดกให้, See also: ทำพินัยกรรมยกให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal, bequeathment n., Syn. bestow

English-Thai: Nontri Dictionary
bequeath(vt) ยกมรดกให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bequeathยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bequeathHe bequeathed a considerable fortune to his son.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEQUEATH B IH0 K W IY1 TH
BEQUEATHED B AH0 K W IY1 TH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bequeath (v) bˈɪkwˈiːð (b i1 k w ii1 dh)
bequeaths (v) bˈɪkwˈiːðz (b i1 k w ii1 dh z)
bequeathed (v) bˈɪkwˈiːðd (b i1 k w ii1 dh d)
bequeathing (v) bˈɪkwˈiːðɪŋ (b i1 k w ii1 dh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, / ] bequeath, #50,423 [Add to Longdo]
遗赠[yí zèng, ㄧˊ ㄗㄥˋ, / ] bequeath, #73,062 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺制[いせい, isei] (n) institutions bequeathed from the past [Add to Longdo]
残す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s,vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P) [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bequeath
   v 1: leave or give by will after one's death; "My aunt
      bequeathed me all her jewelry"; "My grandfather left me his
      entire estate" [syn: {bequeath}, {will}, {leave}] [ant:
      {disinherit}, {disown}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top