ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benumb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benumb-, *benumb*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy

English-Thai: Nontri Dictionary
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benumbMy hand are benumbed with cold.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benumbed (j) bˈɪnˈʌmd (b i1 n uh1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m,vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  benumb
      v 1: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses"
           [syn: {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top