ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beneficence

B AH0 N EH1 F AH0 S AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beneficence-, *beneficence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFICENCE B AH0 N EH1 F AH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneficence (n) bˈɪnˈɛfɪsns (b i1 n e1 f i s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] beneficence; marsh, #5,952 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneficence
   n 1: doing good; feeling beneficent [ant: {maleficence}]
   2: the quality of being kind or helpful or generous [ant:
     {balefulness}, {maleficence}, {mischief}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top