ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benediction

B EH2 N AH0 D IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benediction-, *benediction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benediction(n) การขอพรในตอนท้ายพิธีสวด, See also: การอวยพร, การขอบคุณ, Syn. blessing
benediction(n) พิธีอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร

English-Thai: Nontri Dictionary
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benediction Postureความพิการของมือคล้ายรูปคราดเกิดจากอัมพาตของเส้น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร[phøn] (n) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour  FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
รับพร[rap phøn] (v) EN: accept a blessing  FR: recevoir une bénédiction

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEDICTION B EH2 N AH0 D IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benediction (n) bˌɛnɪdˈɪkʃən (b e2 n i d i1 k sh @ n)
benedictions (n) bˌɛnɪdˈɪkʃənz (b e2 n i d i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭会祈祷[bì huì qí dǎo, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] benediction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segnung {f} | Segnungen {pl}benediction | benedictions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bénédiction[เบเนดิกซิยง] (n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., Syn. grâce, Ant. malédiction

Japanese-English: EDICT Dictionary
祝祷;祝とう[しゅくとう, shukutou] (n) benediction; blessing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benediction
   n 1: the act of praying for divine protection [syn: {blessing},
      {benediction}]
   2: a ceremonial prayer invoking divine protection [syn:
     {benediction}, {blessing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top