ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belligerent

B AH0 L IH1 JH ER0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belligerent-, *belligerent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belligerent(adj) เป็นปฏิปักษ์, See also: ก้าวร้าว, Syn. bellicose, Ant. pacific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious, Ant. pacific

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกห้าว(adj) bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai Definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวน[rūan] (v) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press  FR: provoquer ; exciter

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLIGERENT B AH0 L IH1 JH ER0 AH0 N T
BELLIGERENTS B AH0 L IH1 JH ER0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belligerent (n) bˈɪlˈɪʤərənt (b i1 l i1 jh @ r @ n t)
belligerents (n) bˈɪlˈɪʤərənts (b i1 l i1 jh @ r @ n t s)
belligerently (a) bˈɪlˈɪʤərəntliː (b i1 l i1 jh @ r @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩腰;けんか腰[けんかごし, kenkagoshi] (n,adj-no) belligerent [Add to Longdo]
交戦国[こうせんこく, kousenkoku] (n) warring nations; belligerents [Add to Longdo]
好戦的[こうせんてき, kousenteki] (adj-na) belligerent; warlike [Add to Longdo]
好戦的な人[こうせんてきなひと, kousentekinahito] (n) (a) militant; (a) belligerent [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belligerent
   adj 1: characteristic of an enemy or one eager to fight;
       "aggressive acts against another country"; "a belligerent
       tone" [syn: {aggressive}, {belligerent}]
   2: engaged in war; "belligerent (or warring) nations" [syn:
     {belligerent}, {militant}, {war-ridden}, {warring}]
   n 1: someone who fights (or is fighting) [syn: {combatant},
      {battler}, {belligerent}, {fighter}, {scrapper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top