ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bellboy

B EH1 L B OY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bellboy-, *bellboy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellboy(n) พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, Syn. bellhop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop

English-Thai: Nontri Dictionary
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellboyCan you send the bellboy up?
bellboyI had my suitcase carried to my room by a bellboy.
bellboyThe bellboy will show you to your room.

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLBOY B EH1 L B OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellboy (n) bˈɛlbɔɪ (b e1 l b oi)
bellboys (n) bˈɛlbɔɪz (b e1 l b oi z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルボーイ[berubo-i] (n) bellboy [Add to Longdo]
ボーイ[bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) [Add to Longdo]
給仕[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) (1) waiting on a table; serving (at dinner); (n) (2) waiter; waitress; waitperson; server; cabin boy; bellboy; page; pageboy; (3) office boy; office girl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bellboy
      n 1: someone employed as an errand boy and luggage carrier
           around hotels [syn: {bellboy}, {bellman}, {bellhop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top