ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belgian

B EH1 L JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belgian-, *belgian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์เบลเยียม[bīa Belyīem] (n, exp) EN: Belgian beer  FR: bière belge [f]
ชาวเบลเยี่ยม[Chāo Belyīem] (n, prop) EN: Belgian  FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELGIAN B EH1 L JH AH0 N
BELGIANS B EH1 L JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Belgian (n) bˈɛlʤən (b e1 l jh @ n)
Belgians (n) bˈɛlʤənz (b e1 l jh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Belgian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Belgium or the
       Belgian people; "the Belgian Queen"
   n 1: a native or inhabitant of Belgium

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top