ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belabor

B IH0 L EY1 B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belabor-, *belabor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belabor(vt) พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
BELABOR B IH0 L EY1 B ER0
BELABORS B IH0 L EY1 B ER0 Z
BELABORED B IH0 L EY1 B ER0 D
BELABORES B IH0 L EY1 B ER0 Z
BELABORING B IH0 L EY1 B ER0 IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belabor
   v 1: to work at or to absurd length; "belabor the obvious" [syn:
      {belabor}, {belabour}]
   2: attack verbally with harsh criticism; "She was belabored by
     her fellow students" [syn: {belabor}, {belabour}]
   3: beat soundly [syn: {belabour}, {belabor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top