ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beggary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beggary-, *beggary*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากจน(n) poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยากจน[khwām yākjon] (n) EN: poverty ; beggary ; impoverishment  FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beggary (n) bˈɛgəriː (b e1 g @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beggary
   n 1: a solicitation for money or food (especially in the street
      by an apparently penniless person) [syn: {beggary},
      {begging}, {mendicancy}]
   2: the state of being a beggar or mendicant; "they were reduced
     to mendicancy" [syn: {beggary}, {mendicancy}, {mendicity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top