ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bees

B IY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bees-, *bees*, bee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beeswax(vt) ทาด้วยขี้ผึ้ง, See also: เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
beeswax(sl) ภาระ, See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
hartebeest(ฮาร์'ทะบีสทฺ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่มีเขางอโค้งไปข้างหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
beeswax(n) ขี้ผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beesผึ้ง [TU Subject Heading]
Beesผึ้ง [การแพทย์]
Bees, Indian Hiveผึ้งโพรง [การแพทย์]
Bees, Littleผึ้งวีมิ้ม [การแพทย์]
Bees, Rockผึ้งหลวง [การแพทย์]
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beesA swarm of bees attacked us without mercy.
beesBees are flying among the flowers.
beesBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
beesBees fly from flower to flower.
beesBees make honey.
beesBees provide honey for us.
beesBees provide us with honey.
beesFlowers attract bees.
beesHe found the evidence that bees can communicate with each other.
beesJames Gould found them in bees too.
beesLook out for bees.
beesShe knows nothing about the birds and bees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
เทียนขี้ผึ้ง(n) beeswax candle, See also: candle, beeswax taper, wax candle, wax taper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินพรวด ๆ[doēn phrūat-phrūat] (v, exp) FR: marcher à grandes enjambées
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (x) EN: beeswax ; wax  FR: cire d'abeilles [f]
เลี้ยงผึ้ง[līeng pheung] (v, exp) EN: keep bees  FR: élever des abeilles
เทียนขี้ผึ้ง[thīen khīpheung] (n, exp) EN: wax candle ; beeswax candle

CMU English Pronouncing Dictionary
BEES B IY1 Z
BEESE B IY1 Z
BEESON B IY1 Z AH0 N
BEESLEY B IY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bees (n) bˈiːz (b ii1 z)
beeswax (v) bˈiːzwæks (b ii1 z w a k s)
beeswaxed (v) bˈiːzwækst (b ii1 z w a k s t)
beeswaxes (v) bˈiːzwæksɪz (b ii1 z w a k s i z)
beeswaxing (v) bˈiːzwæksɪŋ (b ii1 z w a k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂蜡[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, / ] beeswax, #79,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーテビースト[ha-tebi-suto] (n) hartebeest (Alcelaphus buselaphus) [Add to Longdo]
牛羚羊;牛氈鹿[うしかもしか, ushikamoshika] (n) gnu; wildebeest [Add to Longdo]
蜂ろう;蜂蝋[はちろう, hachirou] (n) (See 蜜蝋) beeswax [Add to Longdo]
蜜蓋[みつがい, mitsugai] (n) cappings (type of bees wax, beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
蜜蝋[みつろう, mitsurou] (n) beeswax [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top