ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beeline

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beeline-, *beeline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeline[N] ทางตรง, See also: ทางลัดตัดตรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beeline(บี'ไลน์) n. ทางตรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look,most guys your age,they beeline...ผู้ชายรุ่นคุณส่วนใหญ่ จะตรงไปที่ An Inconvenient Lie (2007)
So we made a beeline for the underside of the ship.ดังนั้นพวกเราจึงไปหลบข้างใต้ด้านข้างของยาน Intervention (2010)
And old Bob over here, he just makes a beeline right to the exit door.ขณะที่นายโอบามามีจำนวนมาก ของความเฉื่อยมากของมวล What Are We Really Made Of? (2010)
Shane steps out of lunch and makes a beeline to Kingsley's Hyundai...เชนออกมาตอนเวลาอาหารกลางวัน แล้วรีบตรงไป ที่รถฮุนไดของคิงส์ลีย์เลย Save the Last One (2011)
Customers come in the front door and make a beeline through the kitchen to see if there's a waitress hiding in the walk-in freezer.ลูกค้าเข้ามาในร้าน แล้วเดินตรงผ่าน มาทางครัว ดูว่ามีสาวเสิร์ฟซ่อนอยู่ ในตู้แช่นี่บ้างไหม And the '90s Horse Party (2011)
I was trying not to wet myself when that new cop made a beeline over for us.ฉันแทบจะฉี่ราด ตอนที่ตำรวจใหม่นั่น พยายามจะโยงเรื่องมาหาพวกเรา Turn of the Shoe (2013)
Well, he can beeline all he wants. We didn't do anything to Wilden.เขาอยากจะโยงยังไงก็ให้เขาทำไปเถอะ เราไม่ได้ทำอะไรวิลเดนสักหน่อย Turn of the Shoe (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beelineAs soon as Jim got home, he made a beeline for the rest room.
beelineAs soon as work is over he makes a beeline for the pub.
beelineThe kids made a beeline for the TV.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kürzester Weg | kürzeste Wegebeeline | beelines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) straight line; beeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beeline
      n 1: the most direct route; "he made a beeline for the bathroom"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top