ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beekeeper

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beekeeper-, *beekeeper*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might as well start shopping for beekeeper suits.บางที ฉันอาจจะควรเริ่มไปซื้อ ชุดสำหรับคนเลี้ยงผึ้ง Everybody Says Don't (2009)
Beekeeper to King 12.คนเลี้ยงผึ้งไปช่องคิงสิบสอง The Wildebeest Implementation (2011)
And get us the name of every beekeeper who was there.และเอารายชื่อทั้งหมดของผู้ดูแลผึ้งที่อยู่ที่นั่น BeeWare (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEKEEPER B IY1 K IY2 P ER0
BEEKEEPERS B IY1 K IY2 P ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
養蜂家[ようほうか, youhouka] (n) beekeeper; apiarist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beekeeper
      n 1: a farmer who keeps bees for their honey [syn: {beekeeper},
           {apiarist}, {apiculturist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top