ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beehive

B IY1 HH AY2 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beehive-, *beehive*
Possible hiragana form: べえひう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beehive(n) รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ

English-Thai: Nontri Dictionary
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวงผึ้ง(n) honeycomb, See also: beehive, Syn. รังผึ้ง, Example: บทร้อยกรองเหล่านี้มีความรู้ทั้งปวงของนักปราชญ์ปรากฏอยู่ และได้เล่าขานกันต่อมาด้วยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธิ์ดุจน้ำหวานจากรวงผึ้ง, Count Unit: รวง
รังผึ้ง(n) beehive, See also: honeycomb, Syn. รวงผึ้ง, Example: วิธีสกัดขี้ผึ้งจากรังผึ้ง เราต้องนำรังผึ้งมาต้มในน้ำเดือดก่อน แล้วขี้ผึ้งจึงจะแยกตัวลอยขึ้นมา และจับเป็นก้อนแข็ง, Count Unit: รัง, Thai Definition: รังที่ผึ้งทำสำหรับอยู่อาศัยและทำน้ำผึ้ง, รังที่คนทำให้ผึ้งอาศัยทำรวงข้างใน
โก๋น(n) beehive, See also: honeycomb, Thai Definition: เรียกผึ้งที่ทำรังในโพรงไม้ว่า ผึ้งโก๋น, Notes: (ถิ่น-พายัพ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังผึ้ง[rang pheung] (n) EN: beehive  FR: ruche [f]
รวง[rūang] (n) EN: hive ; honeycomb ; beehive  FR: rayon de miel [m]
รวงผึ้ง[rūangpheung] (n, exp) EN: beehive ; honeycomb  FR: ruche [f] ; rayon de miel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEHIVE B IY1 HH AY2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beehive (n) bˈiːhaɪv (b ii1 h ai v)
beehives (n) bˈiːhaɪvz (b ii1 h ai v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, ] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #43,298 [Add to Longdo]
蜂箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, ] beehive, #60,599 [Add to Longdo]
蜜蜂房[mì fēng fáng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄤˊ, ] beehive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]
蜂巣[はちす;ほうそう, hachisu ; housou] (n) hive; beehive; skep [Add to Longdo]
養蜂箱[ようほうばこ, youhoubako] (n) beehive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beehive
   n 1: any workplace where people are very busy
   2: a structure that provides a natural habitation for bees; as
     in a hollow tree [syn: {beehive}, {hive}]
   3: a hairdo resembling a beehive
   4: a man-made receptacle that houses a swarm of bees [syn:
     {beehive}, {hive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top