ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beefy

B IY1 F IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beefy-, *beefy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beefy(adj) อ้วนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEFY B IY1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beefy (j) bˈiːfiː (b ii1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beefy
   adj 1: muscular and heavily built; "a beefy wrestler"; "had a
       tall burly frame"; "clothing sizes for husky boys"; "a
       strapping boy of eighteen"; "`buirdly' is a Scottish
       term" [syn: {beefy}, {burly}, {husky}, {strapping},
       {buirdly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top