ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedridden

B EH1 D R IH2 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedridden-, *bedridden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ, Syn. confined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing

English-Thai: Nontri Dictionary
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His wife had been bedridden for a long time.ภรรยาของเขาเจ็บป่วย มานานแล้ว Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
The bedridden cancer patient?คนไข้โรคมะเร็งใช่มั้ย ? Saw IV (2007)
You see this a lot in bedridden patients.คุณพบสิ่งนี้บ่อย ๆ ในผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียง The Uncanny Valley (2010)
I thought she was, like, bedridden in a cave.ไปโดนแดดที่ไหนมา / นั่งอยู่ในอพาร์ทเม้นต์คุณยาย Salt Meets Wound (2011)
I mean, you're like as healthy as a puma, a bedridden puma.ตอนนี้คุณแข็งแรงยังกับแมวป่า Route 66 (2013)
Except for bedridden patients.ยกเว้นผู้ป่วยที่ล้มหมอนนอนเสื่อ From the Land of the Moon (2016)
The rambling conversations between her and her bedridden mother.บทสนทนาเรื่อยเปื่อย ระหว่างเธอกับแม่ที่นอนป่วย Appeal (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedriddenSince our father is bedridden, we take turns looking after him.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDRIDDEN B EH1 D R IH2 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedridden (j) bˈɛdrɪdn (b e1 d r i d n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
就床[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) bedridden [Add to Longdo]
寝たきり[ねたきり, netakiri] (adj-no) bedridden; confined to bed [Add to Longdo]
寝たきり老人[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bedridden
      adj 1: confined to bed (by illness) [syn: {bedfast},
             {bedridden}, {bedrid}, {sick-abed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top