ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedlam

B EH1 D L AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedlam-, *bedlam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedlam(n) ภาพโกลาหลอลหม่าน, Syn. chaos

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDLAM B EH1 D L AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedlam (n) bˈɛdləm (b e1 d l @ m)
bedlams (n) bˈɛdləmz (b e1 d l @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tollhaus {n} | Tollhäuser {pl}bedlam | bedlams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癲狂院[てんきょういん, tenkyouin] (n) (obs) (See 精神科病院) asylum; bedlam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedlam
   n 1: a state of extreme confusion and disorder [syn: {chaos},
      {pandemonium}, {bedlam}, {topsy-turvydom}, {topsy-
      turvyness}]
   2: pejorative terms for an insane asylum [syn: {Bedlam}, {booby
     hatch}, {crazy house}, {cuckoo's nest}, {funny farm}, {funny
     house}, {loony bin}, {madhouse}, {nut house}, {nuthouse},
     {sanatorium}, {snake pit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top