ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedeck

B IH0 D EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedeck-, *bedeck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedeck(vt) ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedeck with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDECK B IH0 D EH1 K
BEDECKED B IH0 D EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedecked (j) bˈɪdˈɛkt (b i1 d e1 k t)

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedeckung {f} [astron.]occultation [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
bedecken; abdecken | bedeckend; abdeckendto cover | covering [Add to Longdo]
bedeckendcanopying [Add to Longdo]
bedeckendcapping [Add to Longdo]
bedeckendsheltering [Add to Longdo]
bedeckendsuffusing [Add to Longdo]
bedeckt; verdeckt; zugedeckt; überzogencovered [Add to Longdo]
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky) [Add to Longdo]
bedecktcapped [Add to Longdo]
bedecktcoated [Add to Longdo]
bedecktsuffuses [Add to Longdo]
bedecken; sich bewölkento overcast [Add to Longdo]
bedecktecanopied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bedeck
      v 1: decorate; "deck the halls with holly" [syn: {deck},
           {bedight}, {bedeck}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top