ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

becalm

B IH0 K AA1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -becalm-, *becalm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
becalmed(adj) (เรือที่มีใบเรือ) แล่นไม่ได้เพราะไม่มีลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง

CMU English Pronouncing Dictionary
BECALM B IH0 K AA1 M
BECALMED B IH0 K AA1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
becalmed (j) bˈɪkˈaːmd (b i1 k aa1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を静める[きをしずめる, kiwoshizumeru] (exp,v1) to becalm one's feelings; to compose oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  becalm
      v 1: make steady; "steady yourself" [syn: {steady}, {calm},
           {becalm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top