ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beautify

B Y UW1 T IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beautify-, *beautify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautify(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn, Ant. spoil

English-Thai: Nontri Dictionary
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสวย(v) beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai Definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
บรรเจิด(v) become pretty, See also: beautify, be splendid, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, เฉิดฉาย, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: นางฟ้านางเทพธิดาช่างบรรเจิดในใจหมู่บุรุษทั้งหลาย, Thai Definition: งามเด่นเฉิดฉาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำอาง[sam-āng] (adj) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying  FR: élégant ; soigné
เสริมสวย[soēmsūay] (v) EN: beautify ; embellish ; prettify  FR: embellir ; enjoliver
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตบแต่ง[toptaeng] (v) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAUTIFY B Y UW1 T IH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautify (v) bjˈuːtɪfaɪ (b y uu1 t i f ai)
beautifying (v) bjˈuːtɪfaɪɪŋ (b y uu1 t i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, ] beautify, #4,219 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンコロジー[kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautify
   v 1: make more beautiful [syn: {fancify}, {beautify},
      {embellish}, {prettify}] [ant: {uglify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
     "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for the
     special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace}, {ornament},
     {embellish}, {beautify}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fuzz
 
 1. tüy gibi şeyler, tüy
 2. (hav.)
 3. h vırcık saç
 4. (argo) polis
 5. ufak parçalarla kaplamak
 6. tüylenmek fuzzball yabani mantar fuzzy tuy ve (hav.) dökuntüsü gibi olan: donuk belirsiz
 7. kabank (saç) fy (sonek) yapmak: simplify, beautify
 8. ol (mak.), kesilmek: liquify: etmek: unify, (sig.)nify
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top