ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beautifully

B Y UW1 T AH0 F L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beautifully-, *beautifully*, beautiful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautifully(adv) อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully(adv) อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautifullyBlue, darkly, deeply, beautifully blue. [Lyric]
beautifullyEmi danced the most beautifully of the three girls.
beautifullyHow beautifully she sings!
beautifullyRocks are beautifully arranged in the Japanese-style garden.
beautifullyShe arranged the flowers beautifully.
beautifullyShe can sing and dance beautifully.
beautifullyShe played the piano beautifully.
beautifullyThe actress was dressed beautifully.
beautifullyThe color went beautifully with her hair.
beautifullyThe dancers were beautifully got up.
beautifullyThe party went off beautifully.
beautifullyThe trick worked beautifully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้ม(adv) sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai Definition: งามแจ่มใส
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
รจิต(adv) beautifully, See also: prettily, Syn. งาม, สวย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุจิเรข(adj) having a beautiful drawing or graphic, See also: beautifully patterned, brightly patterned, Thai Definition: มีลายงาม, มีลายสุกใส
เฉิดฉาย(adv) brightly, See also: beautifully, gloriously, exquisitely, Syn. เฉิดฉัน, Example: งานคืนนี้ดูมีสีสันเมื่อมีการโชว์นางแบบสวยๆ มาเดินเฉิดฉายบนเวที
เช้งวับ(adv) beautifully, See also: prettily, attractively, charmingly, Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด, Example: เธอแต่งตัวเสียเช้งวับ, Thai Definition: สวยเพราะตกแต่งงามเป็นพิเศษ, Notes: (ปาก)
ตระกล(adv) beautifully, See also: prettily, attractively, Syn. งาม
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
แทงหยวก[thaēngyūak] (v, exp) EN: carve beautifully the banana plant

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAUTIFULLY B Y UW1 T AH0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautifully (a) bjˈuːtəfəliː (b y uu1 t @ f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia) [Add to Longdo]
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music [Add to Longdo]
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities [Add to Longdo]
塗り立てる[ぬりたてる, nuritateru] (v1,vt) to paint beautifully; to paint thickly; to powder heavily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautifully
   adv 1: in a beautiful manner; "her face was beautifully made up"
       [syn: {beautifully}, {attractively}] [ant:
       {unattractively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top