ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beaten

B IY1 T AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaten-, *beaten*
Possible hiragana form: べあてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten(adj) ถูกโจมตี, See also: พ่ายแพ้
beaten(adj) หมดเรี่ยวแรง, See also: อ่อนแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted
beaten(adj) (อาหาร) ที่บดแล้ว, See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
beaten-up(adj) เก่าและพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated, Ant. optimistic
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
beaten(vt pp ของ) beat
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatenBe beaten hollow.
beatenHe is proud of never having been beaten in ping-pong.
beatenHe was beaten black and blue.
beatenHe was beaten too easily.
beatenHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
beatenI can't stand getting beaten.
beatenI like onsen off the beaten track.
beatenI saw him beaten yesterday.
beatenIt's four against you. You'll be beaten up.
beatenI was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.
beatenMeiji was beaten by Keio by a score of three to five.
beatenMy brother has never been beaten at tennis.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปรา[aparā] (v) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten  FR: perdre ; être battu
ไข่เจียว[khaijīo] (n, exp) EN: omelette = omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette  FR: omelette [f]
ปราชัย[parāchai] (v) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout  FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[phaē] (v) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat  FR: perdre ; être battu ; être vaincu
สะบักสะบอม[sabaksabøm] (v) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue

CMU English Pronouncing Dictionary
BEATEN B IY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaten (v) bˈiːtn (b ii1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, / ] beaten; exhausted; tired, #7,142 [Add to Longdo]
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
雨曝し[あまざらし, amazarashi] (n) weatherbeaten [Add to Longdo]
金箔;金ぱく[きんぱく, kinpaku] (n,adj-no) gold leaf; beaten gold [Add to Longdo]
荒磯[あらいそ, araiso] (n) reefy coast; windswept and wave-beaten shore [Add to Longdo]
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience [Add to Longdo]
参った[まいった, maitta] (exp) (uk) (See 参る) I'm beaten; I give up [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaten
   adj 1: formed or made thin by hammering; "beaten gold"
   2: much trodden and worn smooth or bare; "did not stray from the
     beaten path"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top