ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beat up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beat up-, *beat up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat up(phrv) ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
beat up(phrv) ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง, Syn. bash up, do over, work over
beat upon(phrv) ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beat upGo and beat up that bully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อม(v) beat up, See also: hit, strike, slap, Syn. ทำร้าย, Example: เด็กสาวถูกซ้อม และบังคับให้ขายประเวณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้อม[søm] (v) EN: beat up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殴打[ōu dǎ, ㄡ ㄉㄚˇ, / ] beat up, #10,430 [Add to Longdo]
[zòu, ㄗㄡˋ, ] beat up; break to pieces, #10,689 [Add to Longdo]
毒打[dú dǎ, ㄉㄨˊ ㄉㄚˇ, ] beat up, #28,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat up (till unable to stand) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beat up
   v 1: give a beating to; subject to a beating, either as a
      punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up
      when he walked down the street late at night"; "The teacher
      used to beat the students" [syn: {beat}, {beat up}, {work
      over}]
   2: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up},
     {rally}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top