ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beat in

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beat in-, *beat in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in(phrv) ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat in(phrv) ตีให้บาดเจ็บ, See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย, Syn. bash in, crush in
beat in(phrv) สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
beat into(phrv) ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมด้วยการตี
beat into(phrv) บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
beat into(phrv) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ, See also: สอนด้วยการบังคับ, Syn. hammer into

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีป่า(v) hit wildly, See also: beat indiscriminately, Syn. ตีดะ, ตีไม่เลือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beat in
      v 1: teach by drills and repetition [syn: {hammer in}, {drill
           in}, {ram down}, {beat in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top