ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beastly

B IY1 S T L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beastly-, *beastly*, beast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beastly(adj) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial

English-Thai: Nontri Dictionary
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

CMU English Pronouncing Dictionary
BEASTLY B IY1 S T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beastly (j) bˈiːstliː (b ii1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire, #94,198 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beastly
   adv 1: in a beastly manner; "she behaved beastly toward her
       mother-in-law"
   adj 1: very unpleasant; "hellish weather"; "stop that god-awful
       racket" [syn: {beastly}, {hellish}, {god-awful}]
   2: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
     "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a dull
     and brutish man"; "bestial treatment of prisoners" [syn:
     {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish}, {brutal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top