ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bear up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear up-, *bear up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear up(phrv) ยังแข็งแรง, See also: ยังไม่แตกหัก, ยังไม่พัง
bear up(phrv) กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
bear up(phrv) ช่วยให้ดำเนินชีวิตในยามที่มีปัญหา
bear up(phrv) ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
bear up(phrv) แล่นเรือออกจากทิศทางลม
bear upon(phrv) มีผลต่อ, See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ, Syn. bear on
bear up under(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against
bear up against(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กด[kot] (v) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click  FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper [Add to Longdo]
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bear up
      v 1: endure cheerfully; "She bore up under the enormous strain"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top