ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beam

B IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beam-, *beam*
Possible hiragana form: べあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam(n) ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam(n) คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam(n) รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam(vt) ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam(vt) แผ่รังสี, Syn. ray
beam(vt) ส่งสัญญาณวิทยุ
beamed(adj) ซึ่งมีลำแสง, See also: ซึ่งแผ่รังสี
beam to(phrv) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
beam-ends(n) ส่วนปลายของคานขวางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง,คานขวาง
high beamไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
abeam(adv) ตามขวางเรือ
moonbeam(n) แสงจันทร์
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam axle; rigid axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam currentลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam current controlการควบคุมลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam deflector; deflection coilตัวเบนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam powerกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam power density; specific beam powerความหนาแน่นกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam pulsingการเกิดลำแบบพัลส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam radiation tilt factor; beam tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียงรังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
beam radiation; direct radiationการแผ่รังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Beam Limiting Devicesหน่วยจำกัดขนาดของลำเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Beams, Divergentลำแสงปลายบาน [การแพทย์]
Beams, Horizontalลำแสงแนวนอนขนานกับพื้น [การแพทย์]
Beams, Parallelลำแสงขนาน [การแพทย์]
Beams, Primaryรังสีปฐมภูมิ [การแพทย์]
Beams, Slitลำแสงแคบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beamforming(uniq) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beamA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
beamA beam of sunlight came through the clouds.
beamA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
beamBeams bear the weight of the roof.
beamFortune beamed on him.
beamGet yourself astride the balance beam.
beamHer face beamed with joy.
beamMary beamed her happiness.
beamShe beamed at her baby.
beamShe is dress a breath beam.
beamShe was beaming with delight.
beamThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ้ม(v) smile, See also: beam, Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า, Example: คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย เป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า
คาน(n) beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
คันชั่ง(n) steelyard, See also: beam, scale, Syn. ตาชั่ง, Example: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
คันไถ(n) plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันชัก, Example: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต, Count Unit: คัน
คันชัก(n) plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันไถ, Thai Definition: ที่สำหรับเทียมวัวและควาย
โอภาส(v) shine, See also: beam, gleam, Thai Definition: ส่องแสง, Notes: (บาลี)
สุกใส(adj) bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
ลำแสง(n) beam of light, See also: ray of light, Example: ลำแสงจากดวงอาทิตย์สาดทออาบแนวไม้สีเขียว สะท้อนน้ำหนักอ่อนแก่สดใส, Thai Definition: แสงที่มีลักษณะยาวและกลม
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (n) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar  FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คาน[khān] (n) EN: shoulder pole ; shaft ; beam  FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คันไถ[khan thai] (n, exp) EN: plough handle ; beam of plough  FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
ลำ[lam] (n) EN: stalk ; bar ; beam  FR: tige [f] ; tube [m]
ลำแสง[lamsaēng] (n) EN: beam of light ; ray of light  FR: faisceau lumineux [n]
งูเหลือมดิน[ngū leūam din] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
งูแสงอาทิตย์[ngū saēng āthit] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
ผีเสื้อสีหมากสุก[phīseūa sī māk suk] (n, exp) EN: Dentate Sunbeam
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[phīseūa sī māk suk lāi sen] (n, exp) EN: Narrow-banded Sunbeam

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAM B IY1 M
BEAMS B IY1 M Z
BEAM'S B IY1 M Z
BEAMAN B IY1 M AH0 N
BEAMED B IY1 M D
BEAMER B IY1 M ER0
BEAMON B IY1 M AH0 N
BEAMING B IY1 M IH0 NG
BEAMISH B IY1 M IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beam (v) bˈiːm (b ii1 m)
beams (v) bˈiːmz (b ii1 m z)
beamed (v) bˈiːmd (b ii1 m d)
beaming (v) bˈiːmɪŋ (b ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] beam of roof; bridge, #4,179 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] beam of roof, #4,179 [Add to Longdo]
横梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] beam, #19,494 [Add to Longdo]
光束[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam, #30,278 [Add to Longdo]
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, ] beam (gymnastics); balance beam, #41,818 [Add to Longdo]
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] beaming with joy; to be all smiles, #45,313 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] beam; rafters, #52,104 [Add to Longdo]
电子束[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ, / ] beam of electrons, #53,238 [Add to Longdo]
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / 滿] beaming; radiant with happiness, #63,330 [Add to Longdo]
波束[bō shù, ㄅㄛ ㄕㄨˋ, ] beam, #71,251 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Beamte {m}civil servants [Add to Longdo]
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beamtensprache {f}; Behördensprache {f}; Beamtenchinesisch {n} (verächtlich)officialese [Add to Longdo]
Beamter {m}civil servant [Add to Longdo]
Beamter {m}; Offizier {m}officer [Add to Longdo]
Beamter {m} | Beamten {pl}; Beamteofficial | officials [Add to Longdo]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
Lichtstrahl {m}beam of light [Add to Longdo]
Stangenzirkel {m}beam trammels [Add to Longdo]
Strahlen {n} (Lächeln)beam (smile) [Add to Longdo]
Strahlenablenkung {f}beam deflection [Add to Longdo]
Trägerbreite {f}beam width [Add to Longdo]
Waagebalken {m}beam (in balance) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
アイビーム[aibi-mu] (n) {comp} i-beam [Add to Longdo]
アイビームポインタ[aibi-mupointa] (n) {comp} I-beam pointer [Add to Longdo]
アビーム[abi-mu] (n) abeam (e.g. wind) [Add to Longdo]
イオンビーム[ionbi-mu] (n) ion beam [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
サンビーム[sanbi-mu] (n) sunbeam [Add to Longdo]
シービーム[shi-bi-mu] (n) (1) Sea Beam (company name); (2) C-beam [Add to Longdo]
ドアビーム[doabi-mu] (n) door beam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[り, ri] BEAMTER [Add to Longdo]
役人[やくにん, yakunin] Beamter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beam
   n 1: a signal transmitted along a narrow path; guides airplane
      pilots in darkness or bad weather [syn: {radio beam},
      {beam}]
   2: long thick piece of wood or metal or concrete, etc., used in
     construction
   3: a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
     [syn: {beam}, {ray}, {electron beam}]
   4: a column of light (as from a beacon) [syn: {beam}, {beam of
     light}, {light beam}, {ray}, {ray of light}, {shaft}, {shaft
     of light}, {irradiation}]
   5: (nautical) breadth amidships
   6: the broad side of a ship; "they sighted land on the port
     beam"
   7: a gymnastic apparatus used by women gymnasts [syn: {balance
     beam}, {beam}]
   v 1: smile radiantly; express joy through one's facial
      expression
   2: emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun
     shone bright that day"; "The fire beamed on their faces"
     [syn: {shine}, {beam}]
   3: express with a beaming face or smile; "he beamed his
     approval"
   4: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
     cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
     {broadcast}, {beam}, {transmit}]
   5: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   6: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top