ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beady

B IY1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beady-, *beady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beady(adj) เหมือนลูกปัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lifeless, beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Even fangs.ดวงตาไร้ชีวิต นกมีหู หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Bird. Beady eyes.ที่ตาวาวๆ น่ะ Up (2009)
I can tell by the look in his beady little eyes.ผมบอกได้เพราะดูจากตาอันเป็นประการ MacGruber (2010)
You with your beady eyes and your Ruth Buzzi haircut.You always make me out to be such a monster. แกกับตาบ่องแบ๊ว และก็ผมทรงรูธ บัซซี่ ของแก Meet the Grandparents (2010)
I have Beady in me.อื้ม ฉันมีลูกปัดนี่ Episode #1.14 (2010)
What if Beady heals me and brings back the tails I lost?แต่... ถ้าเกิดลูกปัด ทำให้หางฉันงอกกลับมาล่ะ Episode #1.14 (2010)
I'm glad Beady is back inside you. Yeah.ค่อยยังชั่วหน่อยที่ลูกปัดปลอดภัย Episode #1.14 (2010)
I am a bit worried because I'm not sure how Beady will react.จริงๆแล้วฉันก็กังวลเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปัดรึเปล่า Episode #1.14 (2010)
We have Beady to care about.สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ Episode #1.14 (2010)
I heard you say you have to care about Beady that's inside Mi-ho.ฉันได้ยินแล้วนะว่าลูกปัด ของมิโฮกำลังอยู่ในอันตราย Episode #1.14 (2010)
Yes. Our Beady is fine.ค่ะ "ลูกปัด"แข็งแรงดีค่ะ Episode #1.14 (2010)
He wants to take one before and after Beady is born.คุณปู่บอกว่าท่านต้องการถ่ายรูปกับลูกปัดน่ะ Episode #1.14 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADY B IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beady (j) bˈiːdiː (b ii1 d ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beady
   adj 1: small and round and shiny like a shiny bead or button;
       "bright beady eyes"; "black buttony eyes" [syn: {beady},
       {beadlike}, {buttony}, {buttonlike}]
   2: covered with beads or jewels or sequins [syn: {beady},
     {gemmed}, {jeweled}, {jewelled}, {sequined}, {spangled},
     {spangly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top