ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be well

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be well-, *be well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be well on(idm) ล่าช้า, See also: สาย
be well-off(idm) ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง
be well away(idm) โชคดี, See also: มีจังหวะดี, มีตำแหน่งเหมาะสม
be well up in(idm) มีความรู้ดีเกี่ยวกับ
be well in hand(idm) ถูกควบคุม, Syn. have in
be well off for(idm) มีเงินมากพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be wellBe well read in literature.
be wellHe used to be well off and generous, but now he lives from hand to mouth.
be wellI hope you'll be well soon.
be wellIt is necessary that the halls be well cleaned.
be wellJudging from her letter, she seems to be well.
be wellShe must be well off.
be wellThe doctor said that he would be well if he took his medicine.
be wellThe elderly should be well provided for.
be wellThey say the landlord used to be well off.
be wellYour son will be well taken care of.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลือชา(v) be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ, Example: กาญจนบุรีเป็นค่ายเชลยที่ลือชามากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ลือนาม(v) be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ, Example: เขาเลื่องชื่อลือนามว่าเป็นคนกล้า
สม(v) be well matched, See also: be suitable for each other, Syn. เหมาะ, เหมาะสม, Example: คู่บ่าวสาวคู่นี้สมกันดี
สะอาดหมดจด(v) be spick and span, See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean, Ant. สกปรกโสโครก, Example: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด
รอบรู้(v) be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai Definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
แพร่หลาย(v) be widespread, See also: be well-known, prevail, be prevalent, Syn. แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย, Example: สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย, Thai Definition: กระจายออกไปอย่างทั่วถึง
ขึ้นชื่อ(v) be famous, See also: be well-known, Syn. ลือชื่อ, Example: หูฉลามร้านนี้ขึ้นชื่อมาก ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่, Thai Definition: มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก
ฝึกปรือ(v) drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai Definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ได้รูป(v) be well fit, See also: set something into shape, Syn. ได้ทรง, อยู่ทรง, Example: ทรงผมใหม่ของเธอได้รูปดี
ได้ส่วนสัด(v) be proportioned, See also: be well fit, Syn. ได้ส่วน, สมส่วน, ได้ขนาด, ถูกส่วน, Ant. ผิดส่วน, Example: รูปร่างของเธอได้ส่วนสัด, Thai Definition: ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ชื่อ[dāicheū] (v) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of
ได้รูป[dāi rūp] (v, exp) EN: be well fit ; set something into shape
ได้ส่วนสัด[dāisuansat] (v) EN: be proportioned ; be well fit
หูตาสว่าง[hūtāsawāng] (v) EN: be well-informed
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
คุ้น[khun] (v) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate  FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[khunkhoēi] (v) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom
กระเดื่อง[kradeūang] (v) EN: be well-known
ลือชา[leūchā] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre
ลือนาม[leūnām] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre ; être réputé

Japanese-English: EDICT Dictionary
モテる[mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
根を生やす[ねをはやす, newohayasu] (exp,v5s) (1) to plant oneself; to settle in; (2) to be well-established (e.g. of a religion in a particular area); to have taken root [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous [Add to Longdo]
知り渡る(io)[しりわたる, shiriwataru] (v5r,vi) (mispelling of 知れ渡る) to be well known [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  be well
      v 1: be healthy; feel good; "She has not been well lately" [ant:
           {hurt}, {suffer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top