ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be timid

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be timid-, *be timid*, be timi
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be timid.ไม่ต้องอายหรอก Yeolliji (2006)
Listen, there's a time to be brave and a time to be timid.ฟังนะ, มันมีเวลา ที่จะต้องกล้าหาญ และเวลาที่จะขี้ขลาด Chuck Versus Santa Claus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be timidBe timid with reptiles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะทกสะเทิ้น[V] be shy, See also: be timid, be coy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย, Ant. ด้าน, หน้าด้าน, Example: หญิงจะสะทกสะเทิ้นและสงวนท่าทีเพราะไม่รู้ว่าชายจะจริงจังกับเราเพียงใด, Thai definition: ไม่กล้าสบตาเป็นต้น ด้วยความอาย
อาย[V] be shy, See also: be timid, be bashful, Syn. เขินอาย, Example: เธออายจนหน้าแดงเมื่อผมส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอ, Thai definition: รู้สึกกระดาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid   FR: être timide
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksathoēn) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful   
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1,vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top