ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be soiled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be soiled-, *be soiled*, be soil, be soile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is food for the King of Camelot and is not meant to be soiled by your filthy fingers.นี่คืออาหารสำหรับพระราชาแ่ห่งคาเมลอต และมันจะต้องไม่สกปรก ด้วยนิ้วอันโสมมของเจ้า A Servant of Two Masters (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะเทอะ(v) be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน
มัวมอม(v) be soiled on the body, See also: be blackened with, Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน, Example: ร่างกายของเขามัวมอมไปด้วยเขม่าและโคลน, Count Unit: สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Thai Definition: แปดเปื้อนด้วยสีดำๆ ตามร่างกาย
มัวมอม(v) be soiled on the body, See also: be blackened with, Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน, Example: ร่างกายของเขามัวมอมไปด้วยเขม่าและโคลน, Count Unit: สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Thai Definition: แปดเปื้อนด้วยสีดำๆ ตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
แปดเปื้อน[paētpeūoen] (v) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top