ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be pleased with

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be pleased with-, *be pleased with*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be pleased withI hope you will be pleased with this present.
be pleased withShe may well be pleased with the success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบอารมณ์(v) be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai Definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
ตรึงตา(v) please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
ชื่นชมยินดี(v) be pleased with, See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice, Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ, Example: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (v) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed  FR: jubiler
ต้องใจ[tǿngjai] (v, exp) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with  FR: plaire ; charmer
ต้องตา[tǿngtā] (v) EN: please the eye ; be pleased with the looks of  FR: être fasciné ; être ébloui
ตรึงตา[treung tā] (v, exp) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes
ตรึงตาตรึงใจ[treung tā treung jai] (v, exp) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
気に染む[きにそむ, kinisomu] (exp,v5m) to like; to suit; to be pleased with [Add to Longdo]
気に入る(P);気にいる[きにいる, kiniiru] (v5r,exp) to be pleased with; to suit; (P) [Add to Longdo]
心にかなう;心に適なう;心に叶う[こころにかなう, kokoronikanau] (exp,v5u) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]
心に染む[こころにそむ, kokoronisomu] (exp,v5m) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top