หรือคุณหมายถึง be overdü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be overdue

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be overdue-, *be overdue*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลยกำหนด[V] be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยเวลา, ช้า, Example: งานที่มีความยืดหยุ่น สามารถทำต่อได้ ถึงแม้ว่าจะเลยกำหนดมาแล้ว, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
เลยเวลา[V] be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, ช้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาล่าช้าจนเลยเวลาขนาดนี้, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
พ้นกำหนด[V] expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
คั่งค้าง[V] be overdue, See also: be in a bottleneck, be piled up (and awaiting action), Syn. ค้าง, ทับถม, Example: จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ ทำให้เกิดมีงานคั่งค้างอยู่ค่อนข้างมาก, Thai definition: ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   

Japanese-English: EDICT Dictionary
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1,vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top