ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be off

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be off-, *be off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off(phrv) ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่, Syn. put off
be off(phrv) จากไป, See also: ออกไป, Syn. go away
be off(phrv) ไปให้พ้น, Syn. push off
be off(phrv) เริ่ม (แข่งขัน), Syn. get away, get off
be off(phrv) เลิก, See also: ล้มเลิก
be off(phrv) หมด (อาหาร), Syn. take off
be off(phrv) (อาหาร) บูด, See also: อาหารเสีย, Syn. go bad, go off
be off(phrv) เลิกงาน, See also: หมดหน้าที่, ทำงานเสร็จ, ทำหน้าที่เสร็จแล้ว, Syn. get off, stay off
be off(phrv) พูดพล่าม, See also: พล่ามไม่หยุด, Syn. be on about, go on, keep on, run on
be off(phrv) เตรียม, See also: มี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be offAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
be offHis remark seems to be off the point.
be offI'll be off duty at noon on Saturday.
be offLet's be off now.
be offThat old man must be off his rock.
be offWe must be off early tomorrow morning.
be offWhether he will be offered the scholarship or not is still in the air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคืองแค้น(v) be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai Definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ลาม(v) take liberties with, See also: be offensive to, be rude, talk offensively, Syn. ลามปาม, ล่วงเกิน, Ant. เคารพ, Example: แม่ห้ามลูกชายไม่ให้พูดจาลามถึงผู้ใหญ่, Thai Definition: กระทำกิริยาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรื่อยไปต่อบุคคลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ถือ
ล้ำหน้า(v) be offside, Thai Definition: การเตะลูกล้ำหน้าในกีฬาฟุตบอล
ขัดลูกตา(v) be offensive to the eye, See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes, Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา, Example: การแสดงออกของเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้ขัดลูกตาของคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ขาวนวล(v) be off-white, See also: be ivory, be soft white, Example: ผิวของเธอขาวนวลเป็นหยวกกล้วย คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Thai Definition: มีผิวขาวผ่องเป็นยองใย
อุกอาจ(v) be outrageous, See also: be offensive, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
ออกยาม(v) go off duty, See also: be off duty, Ant. อยู่ยาม, เข้ายาม, Thai Definition: พ้นหน้าที่จากการอยู่ยาม
แสลงใจ(v) feel hurt, See also: be offended, Example: เรื่องบางเรื่อง รู้แล้วก็ควรนิ่งเสีย เพราะเมื่อพูดไปแล้วจะทำให้แสลงใจกันเปล่าๆ, Thai Definition: ให้โทษแก่ความรู้สึก
บาดหู(v) be unpleasant to the ear, See also: be offensive to the ears, hurt one's feelings upon hearing, Syn. ขัดหู, Example: หล่อนรู้สึกบาดหูยามลูกสะใภ้ใช้วาจาลื้อๆ อั๊วะๆ ซึ่งหล่อนไม่ชอบฟัง, Thai Definition: ระคายหูทนฟังไม่ได้ ทำให้ไม่สบอารมณ์
ก้าวร้าว(v) be aggressive, See also: be offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คนอื่นคิด, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวร้าว[kāorāo] (v) EN: be aggressive ; be offensive  FR: être agressif
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธแค้น[krōt khaēn] (v) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate
โกรธเคือง[krōt kheūang] (v, exp) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate
โกรธขึ้ง[krōtkheung] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious
ลาม[lām] (v) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...) [Add to Longdo]
刷り上がる[すりあがる, suriagaru] (v5r) to be off the press [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]
注意を怠る[ちゅういをおこたる, chuuiwookotaru] (exp,v5r) to be off one's guard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top