ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be nice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be nice-, *be nice*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be niceBe nice to Ann.
be niceBe nice to her.
be niceFor goodness' sake, please be nice to him.
be niceIf someone remarked enviously: "They say that in Africa the sky is always blue," she was likely to reply absent-mindedly: "Yes, and won't it be nice to have a proper house after all these years."
be niceI hope it will be nice.
be niceI'm not bothered. It's just my usual nightcap. Having someone to drink with on occasion might be nice.
be niceIt must be nice having such a loyal son. You don't have to wonder if you'll be taken care of in your old age.
be niceIt would be nice if you helped me a little.
be niceI wonder if it will be nice.
be niceJane went out of her way to be nice to the new girl.
be niceThat'd be nice. What about inviting Jon and Mary?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละไม(v) be sweet, See also: be nice, be attractive, be graceful, Syn. น่ารักน่าเอ็นดู, Example: หญิงสาวมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบางกิริยาท่าทางก็ละไมน่ารักน่าเอ็นดู
พริ้งเพรา(v) be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai Definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
น่ารัก(v) be lovely, See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite, Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่ารังเกียจ, Example: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง, Thai Definition: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งามตา[ngām tā] (v, exp) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
もがな[mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top