ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be happy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be happy-, *be happy*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be happyAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
be happyAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
be happyAs long as you are with him, you can't be happy.
be happyBy the time she gets there, she will be happy again.
be happyDon't worry, be happy!
be happyEverybody wants to be happy.
be happyEvery man can not be happy.
be happyEveryone will be happy if you help us.
be happyHe may not be happy.
be happyHe says that if he were there he would be happy.
be happyHe seems to be happy.
be happyI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบายใจ(v) be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สำราญ(v) be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุขสบาย(v) be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
รื่น(v) be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
เริงรื่น(v) be happy, See also: be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hi, Syn. รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา, Ant. เศร้าหมอง, Example: วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ, Thai Definition: ไม่มีความเศร้าหมอง
สุข(v) be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai Definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขสันต์(v) be happy, See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be ov, Ant. เศร้าโศก, Example: งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก, Thai Definition: มีความสุขสนุกสนาน
เกษมศานต์(v) be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรเกษมศานต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษมสันต์(v) be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: ถ้าเสร็จการปราบกรุงอังวะลงเมื่อใด เหล่าไพร่พลก็จะเป็นสุขเกษมสันต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำราญใจ(v) content, See also: be happy, appease, delight, Syn. เบิกบาน, รื่นเริง, สราญ, Example: ผู้คนจำนวนมากสำราญใจกับการจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก, Thai Definition: รู้สึกสุขกายสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy
กริ่ม[krim] (v) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented
มีความยินดี[mī khwām yindī] (v, exp) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice  FR: être enchanté ; être ravi
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up! [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top