ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be glad

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be glad-, *be glad*, be gla
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be gladAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
be gladCertainly. I'd be glad to.
be gladHe will be glad to see you.
be glad"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."
be gladI'd be glad to go in your place.
be gladIf he could go to the concert, he would be glad.
be gladIf you wish you may pick them up, or we would be glad to send them back to you.
be gladI'll be glad if you will help me.
be gladI'll be glad to.
be gladI'll be glad to come.
be gladI'll be glad to help him.
be gladI should be glad if you got the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ(v) rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
มีความยินดี(v) be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
ปลื้มใจ(v) be pleased, See also: be glad, be delighted, be gratified, Example: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง, Thai Definition: ปิติและเบิกบานใจ
ปิติ(v) be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
เต็มตื้น(v) be glad, See also: be delighted, be speechless with happiness, Example: ผมเต็มตื้นในอกทุกครั้งที่รู้ว่าโนรีสบายดี, Thai Definition: ดีใจจนพูดไม่ออก
กระหยิ่ม(v) be happy, See also: be glad, be pleased, be elated, Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ, Ant. เศร้า, Example: เขากระหยิ่มใจเมื่อเจ้านายชมเชย
ดีเนื้อดีใจ(v) be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult, Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ, Ant. ไม่พอใจ, Example: เขาดีเนื้อดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเพื่อนเก่า
ดีใจ(v) be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
อิ่มใจ[imjai] (v) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented  FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
มีความยินดี[mī khwām yindī] (v, exp) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice  FR: être enchanté ; être ravi
ปลาบปลื้ม[plāppleūm] (v) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult  FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
โสมนัส[sōmmanat] (v) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous  FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[yindī] (v) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
嬉しがる[うれしがる, ureshigaru] (v5r) (See がる,嬉しい) to be glad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top