ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be flat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be flat-, *be flat*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be flatShe used to be flat-chested - just when did she get so large?
be flatShe will be flattered if you go to see her in person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้ว(v) be flat, See also: be flattened, be deflated, Syn. เหี่ยว, ใจแป้ว, Ant. พอง, Example: เมื่อได้ยินข่าวนั้นเข้า ใจเขาแป้วไปทันที, Thai Definition: มักใช้แก่ของที่มีลักษณะกลมๆ หรือพองๆ
เฟ้อ(v) be bloated, See also: be flatulent, Syn. อืด, แน่น, Example: หากกินอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท้องอืด เฟ้อ หรือจุกเสียดได้, Thai Definition: อืดขึ้น, พองขึ้น
เลี่ยน(v) smooth, See also: be flat, be even, be level, Syn. โล่ง, เตียน, Example: เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม, Thai Definition: เตียนจนเกลี้ยง
เตียนโล่ง(v) be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
ราบเรียบ[rāp-rīep] (v) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface  FR: avoir une surface lisse

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top