ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be finished

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be finished-, *be finished*, be finish, be finishe
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be finishedCan the meeting be finished within two hours?
be finishedIf only she were to help the job would be finished sooner.
be finishedIt appeared as if the work would not be finished in a year.
be finishedIt will be finished in a day or two.
be finishedThat work will be finished at the end of this week.
be finishedThe council began at 9:00 and should be finished by 10:45.
be finishedThe job must be finished by 3 p.m.
be finishedThe work must be finished before noon.
be finishedThe work will be finished at six.
be finishedThe work will be finished by 8 o'clock.
be finishedThis work can be finished in half an hour.
be finishedThis work must be finished by tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอดไม่ต้องแจว(v) come to the end, See also: be finished for, Example: ถ้าเวลาผ่านไปซัก 2-3 ปีแล้ว คงจอดไม่ต้องแจวกันเลยครับ, Thai Definition: หยุดสนิท, หมดบทบาท
จบเกม(v) be end, See also: be finished, Example: การแข่งขันครั้งนี้จบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้มาเยือน, Thai Definition: หมดหรือจบการแข่งขัน
วาย(v) be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai Definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
เจ๊ง(v) be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด, Example: ถ้าคู่แข่งเกิดหยิบประเด็นนี้มาตี พรรคเสรีธรรมนั่นแหละจะเจ๊งไปด้วย, Notes: (ปาก)
ชิ่น(v) be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, หมด
สิ้น(v) be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. หมด, จบ, Example: จงใช้มันต่อๆ ไปด้วยความภาคภูมิใจจนสิ้นอายุขัยของมัน
หมด(v) be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, จบ, Thai Definition: ไม่มีอะไรเหลือ
จบเห่(v) be done for, See also: be finished, be doomed, Syn. จบ, สิ้นท่า, หมดท่า, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: ถ้าปีหน้าพวกเธอยังเรียนไม่จบล่ะก็ จบเห่แน่นอน, Notes: (ปาก)
สิ้นสุด(v) be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. จบ, หมด, Ant. เริ่มต้น, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุด ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนเฝ้าเครื่องเลย, Thai Definition: ถึงที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[heūat] (v) EN: be finished ; dissapear
จบเกม[jop kēm] (v, exp) EN: be end ; be finished
จอดไม่ต้องแจว[jøt mai tǿng jaēo] (xp) EN: come to the end ; be finished for
เลิก[loēk] (v) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded  FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
พร้อม[phrøm] (v) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete
สิ้น[sin] (v) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire  FR: se terminer ; expirer ; être révolu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得了[dé le, ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙, ] be finished; be ready; all right; that's enough, #3,523 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来上がり[できあがり, dekiagari] TH: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  EN: be finished

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]
仕上がる;仕上る[しあがる, shiagaru] (v5r,vi) to be finished; to be completed; to be done [Add to Longdo]
出来上がる(P);出来上る;でき上がる[できあがる, dekiagaru] (v5r,vi) (1) to be completed; to be finished; to be ready (e.g. to serve or eat); (2) (See べろべろ・2) to be very drunk; (P) [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top