ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be exhausted

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be exhausted-, *be exhausted*, be exhaust, be exhauste
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหน็ดเหนื่อย(v) be tired, See also: be exhausted, be fatigued, feel weary, Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: พวกเราเป็นห่วงท่านเจ้าคุณมาก เพราะท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันแล้ว, Thai Definition: อ่อนเพลียเพราะทำงาน
ล้า(v) be exhausted, See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out, Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน, Example: แกเหวี่ยงลงไปข้างแพจากท่าทีร้อนรนจนค่อยๆ ล้า, Thai Definition: รู้สึกว่ากำลังน้อยลงหลังจากที่ใช้นาน
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง(v) be exhausted, See also: weaken, be weary, fatigue, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง, Example: เมื่อคู่ต่อสู้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงต่างก็จะรามือกันไปเอง, Thai Definition: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
อ่อนระโหย(v) be weary, See also: be exhausted, Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย, อ่อนโรย, Example: คนงานทำงานหนักจนอ่อนระโหยไปตามๆ กัน, Thai Definition: เหนื่อยล้าจนแทบหมดเรี่ยวแรง
อ่อนล้า(v) be exhausted, See also: be weary, Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย, Example: เขาคิดจะเข้าไปทำช้างไม้ต่อให้เสร็จแต่ก็อ่อนล้าเกินกว่าที่จะจับสิ่วและค้อนขึ้นมาอีกครั้ง
เพลีย(v) be tired, See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down, Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า, Example: พ่อคงเพลียมาก กลับมาก็นอนเลยไม่กินข้าว, Thai Definition: อ่อนแรงลง, ถอยกำลังลง
อ่อนเปลี้ย(v) be exhausted, See also: be tired, be listless, be weak, be fatigued, be knackered, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เขาอยู่กึ่งกลางแม่น้ำ กำลังอ่อนเปลี้ย ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร, Thai Definition: เพลียมาก
อ่อนเพลีย(v) be tired, See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued, Syn. หมดแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: อาการของวัณโรคคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมลง มีไข้, Thai Definition: อ่อนกำลัง
โผเผ(v) be tired, See also: be exhausted, be weak, be worn out, be fatigued, Syn. อ่อนแรง, ไม่มีแรง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Example: แม้จะยังโผเผอยู่ แต่เขาก็ต้องเริ่มงานต่อทันทีหลังฟื้นไข้, Thai Definition: รู้สึกไม่มีแรง
อิดโรย(v) be exhausted, See also: be tired, be weary, be worn out, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขาไม่อาจแข็งใจหลับต่อได้อีกทั้งๆ ที่อิดโรยอย่างเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหย[hōi] (v) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn
อิดโรย[itrøi] (v) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เมื่อย[meūay] (v) EN: feel stiff ; have an ache ; be exhausted ; be tired  FR: être exténué
เมื่อย[meūay] (v) EN: be tired out ; be exhausted  FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
เหนื่อย[neūay] (v) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary  FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[neūay-lā] (v) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted  FR: être fatigué
เหนื่อยยาก[neūay yāk] (v, exp) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted
อ่อนล้า[ønlā] (v) EN: be exhausted ; be weary

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ばてる[bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へばる[hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]
弱り果てる[よわりはてる, yowarihateru] (v1,vi) to be exhausted; to be at a loss; to be worn out; to be helpless [Add to Longdo]
弱り切る[よわりきる, yowarikiru] (v5r,vi) to faint; to be exhausted [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top