ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be equal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be equal-, *be equal*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be equalIn marriage there should be equal give and take.
be equalThere must be equal pay for equal work, and where this is not the case, the abuse must be resisted at all costs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียบเท่า(v) be equal to, See also: be equivalent to, be the same as, Syn. เสมอกัน, เท่ากัน, Example: การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกในด้านอื่นๆ
เท่าเทียม(v) be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
เท่ากับ(v) be equal to, See also: be equivalent to, be comparable, Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน, Example: อำนาจของโลกคอมมิวนิสต์ก็เกือบจะเท่ากับอำนาจของโลกฝ่ายตะวันตก
เสมอภาค(v) be equal, See also: be equitable, Syn. เท่าเทียม, Example: ข้อมูลสองข้างไม่เสมอภาคกัน, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
เสมอ(v) be equal, See also: be even, be balanced, Syn. เท่ากัน, Example: เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน, Thai Definition: มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน
เรียด(v) be equal, Thai Definition: เสมอกัน
วัดวา(v) be equal to, See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level, Syn. เทียบ, เปรียบ, Example: ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม, Thai Definition: พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
ระฟ้า(adj) very high, See also: be equal to the sky, Syn. เสียดฟ้า, Thai Definition: สูงมาก
ก้ำกึ่ง(v) be well-matched, See also: be equal in strength, be well-balanced, be evenly matched, Example: ความสามารถของเขาทั้งสองคนก้ำกึ่งกันอยู่, Thai Definition: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
เทียมถึง(v) be equal to, See also: be as much as, Syn. เทียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสมอ[samoē] (v) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced  FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
เท่ากับ[tao kap] (v) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent  FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่า[thao] (v) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to  FR: égaler ; être égal à
เท่ากับ[thaokap] (v) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable  FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter
เทียบเท่า[thīepthao] (v) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as
วัดวา[watwā] (v) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out [Add to Longdo]
揃う[そろう, sorou] (v5u,vi) (1) to become complete; to be all present; to be a full set; to have everything at one's disposal; (2) to be equal; to be uniform; (3) to gather; to assemble; (P) [Add to Longdo]
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P) [Add to Longdo]
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]
立ち並ぶ;建ち並ぶ;立並ぶ[たちならぶ, tachinarabu] (v5b) (1) to stand up; to line in a row; (2) to be equal to [Add to Longdo]
粒が揃う;粒がそろう[つぶがそろう, tsubugasorou] (v5u,vi) to be equal; to be uniform (in size and quality); to be uniformly excellent [Add to Longdo]
類いする;類する(io)[たぐいする, taguisuru] (vs-s,vi) to be equal to; to be as good as; to be a match for; to rival [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top