ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be determined

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be determined-, *be determined*, be determin, be determine
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งมาด(v) be determined, See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for, Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา, Example: หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้, Thai Definition: คาดหมายไว้
แน่วแน่(v) be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai Definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เฉียบขาด(v) be resolute, See also: be determined, be absolute, be decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ประสบการณ์สอนให้เขารู้ว่าการทำงานกับคนบางกลุ่มต้องเฉียบขาดถึงจะปกครองได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执意[zhí yì, ㄓˊ ㄧˋ, / ] be determined to; insist on, #18,432 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed [Add to Longdo]
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined [Add to Longdo]
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top