ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be contrary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be contrary-, *be contrary*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ความ(v) be contrary/against to all expectations, See also: fall short of somebody's expectations, not come up to somebody's expectations, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เธอนี่ไม่ได้ความเลยเรื่องง่ายๆ แค่นี้ก็ทำไม่ได้, Thai Definition: ทำได้ไม่ดี, ทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้
ตรงกันข้าม(v) be opposite, See also: be contrary, be adverse, be counter, Syn. ต่างกัน, ไม่เหมือนกัน, Ant. ตรงกัน, เหมือนกัน, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (v, exp) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations  FR: ne pas avoir de sens
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

Japanese-English: EDICT Dictionary
相反[そうはん, souhan] (vs) to be contrary; to run counter to; to conflict; to contravene [Add to Longdo]
当てが外れる;当てがはずれる[あてがはずれる, ategahazureru] (exp,v1) to be contrary to one's expectations [Add to Longdo]
捻くれる;拈くれる[ひねくれる, hinekureru] (v1,vi) to be contrary; to be uncooperative; to be rebellious [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top