ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be confused

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be confused-, *be confused*, be confus, be confuse
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be confusedNationalism is not to be confused with patriotism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวงงงงวย(v) be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai Definition: ไม่เข้าใจ
งงเต้ก(v) be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai Definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
ไขว้เขว(v) be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai Definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ
วุ่น(v) be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai Definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
ยุ่งเหยิง(v) be confused, See also: be chaotic, rush in a disorderly manner, Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
อลเวง(v) be chaotic, See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน, Example: ในเวลานั้นทางด้านการเมืองกำลังอลเวงเป็นอันมาก, Thai Definition: ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
ไขว้เขว[khwaikhwē] (v) EN: be confused ; misunderstand
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer
ยุ่งเหยิง[yungyoēng] (v) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
とちる[tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused [Add to Longdo]
耳触り[みみざわり, mimizawari] (n) (not to be confused with 耳障り) the feeling one gets from listening to something [Add to Longdo]
紛う[まがう, magau] (v5u) to be mistaken for; to be confused with [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top