ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be better

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be better-, *be better*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be better off(phrv) ควรจะเลือก
be better off without(phrv) (สถานภาพหรือตำแหน่ง) แย่ลงกับ (การกระทำบางสิ่ง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be betterAnybody would be better than nobody.
be betterAvoid heavy labor It will be better in two weeks.
be betterBe better than one's word.
be betterFrom my point of view it would be better to wait a little longer.
be betterI thought she'd be useful, but as it is, we'd be better off without her.
be betterIt might be better to address her as Doctor.
be betterIt will be better for you to keep away from such a man.
be betterIt would be better for both of us not to see each other anymore.
be betterIt would be better for you not to ask him for advice.
be betterIt would be better for you to read more books.
be betterIt would be better for you to speak to him.
be betterIt would be better for you to stay in bed today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีกว่า(v) be better, Example: ผลงานของเขาดีกว่าผลงานของนักเขียนรุ่นเดียวกันมาก, Thai Definition: เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงยหน้าอ้าปาก[ngoēi nā ā pāk] (v, exp) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up  FR: ne pas avoir de soucis d'argent

Japanese-English: EDICT Dictionary
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
無くもがな[なくもがな, nakumogana] (exp,adj-no) (See なくてもよい) can be dispensed with; be better without; useless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top