ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be after

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be after-, *be after*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be after(phrv) ช้ากว่า, See also: หลังจาก
be after(phrv) ไล่ตาม
be after(phrv) ต้องการ, See also: อยากได้, Syn. go after
be after(phrv) ดุด่า, See also: ด่าว่า, Syn. go on at

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมใจคิด(v) be as one's wishes, See also: be after one's own heart, be as expected, Thai Definition: ได้ดังที่คิดและตั้งใจไว้
สมใจคิด(v) be as one's wishes, See also: be after one's own heart, be as expected, Thai Definition: ได้ดังที่คิดและตั้งใจไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
เสาะ[sǿ] (v) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after  FR: sonder ; explorer ; approfondir

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 be after
   v 1: have the will and intention to carry out some action; "He
      plans to be in graduate school next year"; "The rebels had
      planned turmoil and confusion" [syn: {plan}, {be after}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top