ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be active

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be active-, *be active*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be activeBe active in doing good for people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขม้นขะมัก(v) be earnest, See also: be active, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, , Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังเขม้นขะมักค้นคว้าหาอะไรแปลกใหม่ๆ, Thai Definition: ตั้งใจหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่ง
หลุกหลิก(v) be restless, See also: be active, be fidgety, Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข, Example: หูตาเขาหลุกหลิกดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
หลุกหลิก[luklik] (v) EN: be restless ; be active ; be fidgety  FR: être agité ; s'agiter ; remuer
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ตื่นตัว[teūntūa] (v) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert  FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

Japanese-English: EDICT Dictionary
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  be active
      v 1: be in a state of action; "she is always moving" [syn: {be
           active}, {move}] [ant: {rest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top